Tasuta nõustamine

1. Tugigrupid lahutanud ja lahutavatele lapsevanematele 1 x kuus,
teisipäeviti /vt. https://elf.ee/tugiruhmad/lahutajate-nouandetund/
Nõustamisel anname selgitusi/arutame:
1. tegevusi ja olukordi, mis vähendavad laste stressi lahutusprotsessis; tegevusi ja
olukordi, mis lahutava või lahutatud pere lapsele kindlustunnet annavad.
2. lapsevanemate koostöö/koostöövõimetuse mõju lapsele
3. teistsugust elukorraldust lahutusjärgses elus lapse huvidest lähtuvalt
4. arutame ja leiame lahendusi lahutavate või lahutanud vanemate küsimustele.
2. Tugigrupid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH tugirühm) laste
vanematele/hooldajatele ja tugivõrgustiku liikmetele /eesti ja vene keeles/
Vt. https://elf.ee/tugiruhmad/

2. ATH Tugigrupi eesmärk on:

1. anda teadmisi, praktilisi oskusi ja toetust ATH lapsega toimetulekuks
kodus, koolis ja lasteaias;
2. tõsta ATH lapse elukvaliteeti;
3. ergutada vanemate, õpetajate ja teiste tugivõrgustiku liikmete
omavahelist koostööd;
4. õpetada sotsiaalseid oskusi ja käitumisviise, mis aitavad tõsta
ATH lapse madalat enesehinnangut ja toimetulekut impulsiivsus
ohjeldamiseks;
5. anda juhiseid ATH lapse igapäevaelu korraldamisel, mis aitab kaasa
tema paremale toimetulekule
6. tõsta lapsevanemate/hooldajate enesehinnangut, vältimaks
depressiooni

Tugigruppe juhib pereterapeut Sirje Grossmann-Loot. Täiendav informatsioon sirje.grossmann-
loot@elf.ee või 51 474 40