33 aastat õppestipendiumi.

4.juunil 2022 veetsid ühise pärastlõuna Eesti Lastefondi stipendiaadid ja stipendiumifondi toetajad. Uudistasime keskaegset elukorraldust  Linnaelumuuseumis ja maiustasime OldeHansas.

Õppestipendium määrati seitsmele asenduskodus kasvanud ja nüüd kõrgkoolis õppivale noorele.

Suur tänu Kuhne + Nagel, Goldcars ja püsiannetajad!