Lahutavate perede/ paaride nõustamine

Tasuta lahutusnõustamine eesti ja vene keeles lapsevanematele, kes mõtlevad lahutusele,
on juba lahutanud või lahutusprotsessis. Nõustamine toimub üks kord kuus, teisipäeviti.
Nõustaja ja teiega sarnases seisus olevate lapsevanematega saab turvaliselt arutada
mõistlikke käitumisi lapse ja endise partneriga. Leiame lahendusi, kuidas lahutada nii, et
lapsed vähem haiget saaksid. Arutame lahutusjärgse elu korraldamist, et jääda lapsele
heaks isaks-emaks.
Täpsem info on leitav siit