Ümarlaud Keilas!

Lugupeetud omavalitsuste juhid, koolide ja lasteaedade juhid, KOV-de sotsiaaltöötajad

Olete oodatud osalema ümarlaua arutelule „ Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps Harjumaal“ 21.oktoobril 2014 algusega kell 12.00 Keila Linnavalitsuse saalis, Keskväljak 11. Arutelu juhib SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot.

Aktiivsus-ja tähelepanuhäiret (ATH) esineb ligikaudu 5% lastest – igasklassis ja lasteaiarühmas on vähemalt üks selline laps. ATH sümptomid ja nendest tulenevad toimetulekuraskused on püsivad, põhjustades märkimisväärset langust õppimises, suhtlemises täiskasvanute ja eakaaslastega ninghuvitegevuses.Täiskasvanute teadmised ja oskused, lapsevanemate järjepidev psühhopedagoogiline ravi (ATH tugirühmad) ja koostöö erinevate institutsioonide vahel väldib lastel kaasuvate psüühikahäirete (depressioon, käitumishäired) kujunemist ja koolist väljalangemist.
Olete oodatud ümarlaua arutelule, et vahetada kogemusi ja teha ettepanekuid ATH lapse toimetuleku parandamiseks Keilas ja Keila ümbruskonna valdades.

Ümarlaua arutelu päevakava:
11.45-12.00 Osalejate saabumine, registreerimine
12.00 – 12.20 Osalejate tutvustus
12.20 – 13.50 Sirje Grossmann-Loodi ülevaade SA Eesti Lastefondi tööst ATH laste heaks ja teemat tutvustav loeng :
ATH lapse äratundmine, sümptomid, diagnoosimine, ravi.
ATH laps lasteaias ja koolis, koostöö koduga.

13.50 -14.00 Väike paus
14.00 – 14.45 Ümarlaua arutelu.
(ATH tugirühm Keilas või/ja ATH tugirühm harjumaalastele Tallinnas? Koostöövõimalused SA Eesti Lastefondiga? Teemapäev „ATH laps meie keskel“ –osalejad, teemad)