Ümarlaud “Aktiivsus-ja tähelepanuhäirega (ATH) laps Ida Virumaal”

SA Eesti Lastefond tuleb märtsis Ida-Virumaale.
Esimese sammuna viime läbi ümarlaua arutelu, oodatud on omavalitsuste juhid, lastekaitsespetsialistid, koolide ja lasteaedade juhid, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid.

Arutelud toimuvad Narvas ning Jõhvis. Meie esmärgiks on tõsta teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse kohta ja pikemas perspektiivis koolitada välja ka uusi tugirühmajuhte, kes hakkaksid Ida-Virumaal sügisest tugirühmadega aktiivselt tegelema.

Kohtumine Narvas toimub kolmapäeval, 25. märtsil kell 13.30 Narva Linnavalitsuse saalis, Peetri plats 5 (arutelu vene keeles). Arutelu Jõhvis leiab aset kolmapäeval, 1. aprillil kell 12.30 Jõhvi vallavalitsuse saalis, Kooli 2 (arutelu eesti keeles). Ümarlaua arutelu juhib SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje-Grossmann Loot.

Jõhvis toimuva arutelu päevakava:

12.30 – 12.40 Osalejate registreerimine

12.40 – 13.00 Osalejate tutvustus

13.00 – 14.15 ATH teemat tutvustav loeng

• ATH lapse märkamine, sümptomid, diagnoosimine, ravi.

• ATH lapse ettevalmistamine kooliks – lasteaia ja kodu koostöö.

• ATH laps koolis ja koostöö perega.

Osalejate küsimused on oodatud kogu loengu vältel.

14.15 – 14.30 Sirutuspaus kohviga

14.30 – 16.00 Ümarlaua arutelu

Eestis on 11 regulaarselt töötavat ATH laste vanemate tugirühma. Kas Ida-Virumaa ühineb ATH tugirühmade võrgustikuga?

Kuidas leida ATH tugirühmajuhtide kandidaate?
Kes sobib ATH tugirühmajuhiks?Kuidas aktiveerida lapsevanemaid ATH tugirühmas osalema? SA Eesti Lastefondi korraldab sügisel Infopäeva „ATH laps Ida-Virumaal“ see on loeng lapsevanematele ja koolide ning lasteaedade õpetajatele. Määrame kindlaks Infopäeva „ATH laps Ida-Virumaal“ kuupäeva ( september-oktoober?). Infopäevale järgneb ATH tugirühmajuhtide kandidaatide koolitus. Edaspidine koostöö SA Eesti Lastefondiga.

16.00 – 16.10 – Kokkuvõte ümarlaua arutelust

Registreerimine ja info lastefond@elf.ee
Otsime ka vabatahtlikke, kellel oleks huvi hakata tulevikus juhtima ATH-tugirühma, sellisel juhul palume lisada antud soovi kirja juurde.
Tulge ja aidake muuta ATH lapse elu Ida-Virumaal paremaks!