Täiendkoolitus maakondade ATH tugirühma juhtidele

Eesti Lastefondi eesmärk on asutada igasse maakonda ATH tugirühm ja hoida tugirühmajuhte kursis uute suundade ja ravimitega lastepsühhiaatrias.

18. 09.2015 toimub täiendkoolitus Aktiivsus-ja tähelepanuhäire diagnoosimine, kaasuvad häired ja ravi.
Lektor: dr Irja Ivarinen