Pärnu otsib tugirühmajuhti!

Otsime Pärnusse vabatahtliku ATH-tugirühmajuhti!

Tugirühmajuhiks sobib hästi inimene, kes on kokku puutunud või kasvatab ATH sümptomitega last, eripedagoog, psühholoog või asjast huvi tundev inimene.

ATH tugirühmajuht saab SA Eesti Lastefondi poolt koolituse ja tuge, kuidas rühma läbi viia.

Kui oled nõus hakkama Pärnu tugirühma juhiks, siis kirjuta meile:
Sirje.Grossmann-Loot@elf.ee