Kandideeri vabatahtlikuks või tule erialapraktikale!

Kandideeri vabatahtlikuks või tule erialapraktikale!

SA Eesti Lastefond asutati 12. veebruaril 1988. a ja on vanim lastekaitsega järjepidevalt tegelev organisatsioon Eestis. SA Eesti Lastefond peamised tegutsemissuunad: ATH laste vanemate ja teiste täiskasvanute toetamine,lahutusega toimetuleku tagamine ja stipendiumi pakkumine asenduskodust pärit tudengitele. Kõigis oma tegevustes lähtume laste heaolust ja soovist tagada neile arengut hõlbustav keskkond. 

Tööülesanded:

 1. SA Eesti Lastefondi kodulehtede www.elf.ee , www.ath.ee ja www.lahutus.ee täiendamine ja korrastamine
 2. Teavitustöö aktiivsus-ja tähelepanuhäirega /ATH/ laste vanemate, koolide, lasteaedade, psühhiaatrite, perearstide ja meediaga
 3. Projekti „Asenduskodust kõrgkooli“ juhtimine ja teostamine
 4. ATH – teemalise uudiskirjanduse leidmine ja tõlkimine

Praktikandilt/vabatahtlikult ootame:

 1. Kohusetundlikkust, ausust ja head suhtlemisoskust
 2. Algatusvõimet ja huvi ATH laste elukvaliteedi parandamiseks
 3. Väga head eesti keelt. Kasuks tuleb vene, inglise või mõne muu keele oskus.
 4. Väga head arvutiprogrammide tundmist (tekstitöötlus, WordPress, e-post)

Meie pakume:

 1. Väikest töökollektiivi ja paindlikku töögraafikut, 15 tundi nädalas
 2. Võimalust ennast proovile panna lastekaitseliste projektide realiseerimisel (alates projekti kirjutamisest kuni aruanneteni
 3. Kontorit Tallinna vanalinnas
 4. Saada osa kogemustest, mida 1988. aastal asutatud SA Eesti Lastefond omab.
 5. Võimalusi erinevateks arenguteks ja kogemusteks, sõltuvalt erialast, teadmistest ja soovist
 6. Võimalus kujundada SA Eesti Lastefondi tulevikuarenguid

SA Eesti Lastefond ootab CV-d ja motivatsioonikirja aadressil Sirje.Grossmann-Loot@elf.ee 15. novembrini. SA Eesti Lastefondi kontoriruumid asuvad Tallinna vanalinnas, Lai tänav 31.