EENA toetab ATH tugirühmade tegevust

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon /EENA/ peab väga oluliseks, et aktiivsus-ja tähelepanuhäirega
/ATH/ lapse kõrval oleksid häirest teadlikud täiskasvanud. ATH tugirühmast saadud teadmised
aitavad täiskasvanul kohendada oma käitumist nii, et ATH laps tuleks paremini toime kodus, koolis ja
lasteaias.
Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon toetab ATH tugirühmade tegevust.

Ole Sina ka ettevõtlik ja toeta meid:
EESTI LASTEFOND SA
A/a: EE971010052039573009
SEB Pank