ATH koolitus Järvamaal oli edukas

Eesti Lastefondi projekti “ATH laps maakonnas- pere, lasteaia ja kogukonna koostöö toetamine” raames toimus Järva Maavalitsuses 23. septembril aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) alane teemapäev “ATH laps meie keskel”.

Teemapäevale, mille põhiosaks oli ATH koolitus, tulid Järvamaa kooli- ja lasteaia õpetajad ja lapsevanemad, kellel kasvab kodus aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) diagnoosiga või sümptomitega laps. Koolituse käigus andis Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot ülevaate ATH lapsest ja jagas kohalviibijatele nippe, kuidas tulla toime sellise lapsega nii lasteaias, koolis kui ka kodus.

Koolitusele tuli üle ootuste palju inimesi, registreerunuid oli 70.

Koolituse järel toimus tugirühma juhtide koolitus, kust võttis osa kuus tulevast ATH tugirühma juhti. Tänu suurele huvile tugirühmade loomise vastu, luuakse esialgsete plaanide põhjal Järvamaale kolm tugirühma (Kaks Paidesse ja üks Türile).

Võib järeldada, et aktiivsus- ja tähelepanuhäire temaatika on aktuaalne, inimesed tunnevad selle vastu huvi ja vajadus sarnaste koolituste järele on suur.

Eesti Lastefond jätkab projektiga “ATH laps maakonnas- pere, lasteaia ja kogukonna koostöö toetamine” Lääne-Virumaal Rakveres, kus tegevused (ümarlaud, teemapäev ja tugirühma juhtide koolitus) sama struktuuriga ja eesmärgiga.