EST | ENG

 
  Esilehele Sisukaart Tagasiside
Otsing       
 
Üldinfo ATH-st « Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele « Portfell « Avaleht
Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele
Lapsed Eestis
Lapsed maailmas
ÜRO Lapse õiguste konventsioon
Mentorprogramm
Rajaleidjad

  Lapse füüsilise karistamise õigus peab jääma
  sest sõnad ei mõju
mõni laps vajab ihunuhtlust
sest vanematel on vähe aega
peab seadusega keelama
sest tänitamine on halvem kui laks
Küsitluste arhiiv / Archive
 
 
Kirjandus

Eesti Lastefondis on kohapeal lugemiseks materjale hüperaktiivsuse kohta nii eesti, vene, soome kui inglise keeles. Siinkohal on ära toodud väike valik temaatilisest kirjandusest:

 • Iga laps tuleb oma õnnega, Nõmme. A. 2009
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste liigutuslik areng 4.-6. eluaastal. Magistritöö füsioteraapia erialal. Rüütel, E. 2008
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega põhikooliõpilased: vanemate kodused toimetulekumeetodid Eesti Lastefondi tugirühmade näitel. Magistritöö. Elstrok, T. 2007
 • Vahetund kui sotsiaalse kompetentsuse õppimise aeg Põlula põhikoolis. Lõputöö. Vaher, R. 2007
 • Üksikvanem hüperaktiivse lapse vanemana: probleemid ja abivajadus. Magistritöö. Viik, A. 2007
 • Minu armas Hüpi. Lina, M. 2007
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosimine eelkooliealistel lastel. Proseminaritöö. Kajaste, K. 2006
 • Hüpi lasteaias, Nõmme, A. 2005
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed Haapsalu linna lasteaedades. Kõrvaleriala lõputöö. Tutt, P. 2005
 • Teachers' knowledge and misconceptions concerning attention deficit/hyperactivity disorder, learning disabilities and childhood depression: a comparative study between Estonia and Norway. Master's thesis. Õim, A. 2004
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur. Magistriprojekt kliinilise psühholoogia erialal. Jakobson, A. 2004
 • Hüperaktiivne laps, Roomeldi, M. jt. Tartu Ülikool, 2003
 • Arjen eväät, Lillqvist, O., Pilhjerta, A. 2003
 • Agressiivne laps, Penthin, R. 2003
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire hindamisskaalade õpetaja vormi struktuur ja psühhomeetrilised omadused. Seminaritöö. Kerge, M. 2002
 • AD/HD ja siihen liittyvät liitännäisoireet, Michelsson, K. 2002
 • Kuidas saavutada teismeliste poolehoid nii kodus kui koolis. Walton, F.X. 2001
 • The many faces of attention deficit/hyperactivity disorder, Michelsson, K., Stenman, S. 2001
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja sellega seotud probleemid, Padar, K. ja Vaarmaa, P. diplomitöö. Tallinn 2000
 • Psühhoanalüütiline arengukäsitlus 0-20 eluaastani. Mangs, K., Martell, B. 2000
 • The AD/HD handbook. Munden, A., Arcelus, J. 2000
 • Taking ADD to school. A story about attention deficit disorder. Weiner, E. 1999
 • The ADHD Handbook, Arcelus, J. ja Munden, A. United Kingdom 1999
 • Hüperaktiivne laps (saksa keelest tõlk. A. Sõõro), Neuhaus, C. Berliin 1996/99
 • Learning to slow down and pay attention. A book for kids about ADD. Nadeau, K.G., Dixon, E.B. 1997
 • Understanding Your hyperactive child. The essential guide for parents, Taylor, E. 1997
 • Hyperactive child, Barnes, B., Colquhoun, I. 1997
 • Understanding ADHD, Green, Ch. ja Chee, K. London 1997
 • Häiritud tähelepanu ja aktiivsus, Mehilane, L. Tartu Ülikool 1997, kogumik "Mis on koolilapsel muret?"
 • 1-2-3 Magic, Phelan, Th.W. 1994
 • Kuidas saavutada laste poolehoid? Walton, F.X., Powers, R.L. 1993
 • Agressiivne laps. Kuidas suunata lapse isiksuse arengut. Keltikangas-Järvinen, L. 1992
 • Tagasi üles Prindi lehekülg
  AutomatWeb